Aby autem zakupionym za granicą można było pełnoprawnie jeździć po polskich, a w tym warszawskich, drogach konieczne jest przetłumaczenie dokumentów samochodowych. Ich przekład musi być opatrzony podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Zdobyć takie dokumenty w Warszawie możemy w biurze tłumaczeń biurowersja.pl. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szybkiej wyceny.

Tłumaczenie umowy zakupu-sprzedaży samochodu

Jeśli chcemy zarejestrować na siebie samochód z innego kraju, potrzebujemy:

  • umowy zakupu-sprzedaży (ewentualnie darowizny, zamiany albo dożywocia) lub faktury VAT, lub orzeczenia sądu rozstrzygającego o prawie własności,

  • dowodu rejestracyjnego - w wypadku, gdy auto było już zarejestrowane,

  • karty pojazdu (jeśli jest),

  • świadectwa (lub wyciągu) homologacji. Jeśli kupujemy pojazd nowy, wystarczy odpis decyzji zwalniającej z homologacji.

Dodatkowo konieczne może być potwierdzenie uiszczenia opłaty podczas odprawy celnej, jeśli pojazd nie jest sprowadzany z kraju przynależnego do Unii Europejskiej.

Dokumenty wyżej wymienione należy przetłumaczyć na język polski u tłumacza przysięgłego w co najmniej w 2 kopiach (dla urzędu celnego i urzędu skarbowego).

W przypadku gdy umowa zakupu-sprzedaży podpisana jest w dwóch językach (polskim i obcym), do ukończenia procedury sprzedaży należy już tylko uwierzytelnienie, czyli stwierdzenie przez tłumacza przysięgłego zgodności obu umów. Jeśli tego nie zrobimy, to przetłumaczone dokumenty zostaną odrzucone w urzędzie.

Strona używa plików cookie