Tłumaczenia poświadczone, zwane popularnie przysięgłymi, wykonywane są przez osobę z uprawnieniami do uwierzytelniania obcojęzycznych dokumentów. Poświadczenie sygnowane jest imienną pieczęcią tłumacza, odnotowywane w repertorium i opatrywane komentarzem.

Tłumacza przysięgłego, będącego osobą zaufania publicznego, obowiązują zasady prawne określone w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.). Dokumenty przez niego wydawane są honorowane przez urzędy państwowe (także zagraniczne).

Kiedy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczeń przysięgłych potrzebują przede wszystkim imigranci i emigranci w celu załatwienia wielu spraw urzędowych, np. zawarcia związku małżeńskiego poza własnym krajem. Dokumenty poświadczone będą również potrzebne do zarejestrowania samochodu kupionego za granicą, zaciągnięcia kredytu bankowego, gdy zarabiamy na obczyźnie, czy przetłumaczenia testamentu spisanego w innym języku.

Biuro Wersja, będąca profesjonalną agencją tłumaczeniową, współpracuje z tłumaczami przysięgłymi większości języków świata.

Zajmujemy się przekładem takich dokumentów jak:

 • Dowody rejestracyjne pojazdu

 • Sprawozdania finansowe

 • Umowy kupna-sprzedaży

 • Umowy kredytowe, najmu i dzierżawy

 • Akty urodzenia

 • Akty ślubu

 • Akty zgonu

 • Świadectwa maturalne

 • Dyplomy ukończenia szkoły

 • Świadectwa pracy

 • Umowy o pracę, zlecenie i o dzieło

 • Pełnomocnictwa

 • Protokoły sądowe

 • Pozwy sądowe

 • Wyroki sądowe

 • Testamenty

 • Polisy ubezpieczeniowe

 • Umowy spółki

Strona używa plików cookie