Tłumacz przysięgły języka angielskiego zajmuje się przekładem dokumentów wymagających oficjalnego poświadczenia zgodności tekstu docelowego z oryginałem. Wykonane przez siebie tłumaczenia odnotowuje w repertorium, czyli spisie, w którym wpisuje datę przyjęcia dokumentu oryginalnego i przekazania klientowi przekładu, opis tekstu i cenę za wykonanie usługi. Uwierzytelniając tłumaczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wierność tłumaczenia z tekstem obcojęzycznym.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych), z racji ich szczególnego charakteru, bardzo ważne jest, by przekład został wykonany starannie i bez najmniejszych pomyłek. Właśnie dlatego pracę nad nimi powinno się powierzać najlepszym specjalistom z odpowiednimi kwalifikacjami.

Spod pióra zatrudnionych w Biurze Wersja tłumaczy przysięgłych języka angielskiego wyszło już kilkanaście tysięcy stron przekładów uwierzytelnionych.

Przez lata naszej pracy obsłużyliśmy setki klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. Podejmując najtrudniejsze wyzwania, zdobyliśmy cenne doświadczenie w translacji dokumentów z różnorodnych branż, mogąc wypracować efektywny sposób obsługi zleceń. Wszystko po to, by dostarczać Państwu nienagannie wykonane przekłady w najkrótszym czasie za rozsądną cenę.

Najczęściej wykonywane przez nas tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego bądź na język angielski dotyczą:

  • umów kupna-sprzedaży

  • umów spółek

  • pozwów

  • aktów urodzenia

  • aktów zawarcia małżeństwa

  • aktów zgonu

  • aktów notarialnych

  • testamentów

  • dyplomów

  • świadectw kwalifikacji

Oprócz powyższych podejmujemy się przekładu również innych, wymaganych przez urzędy dokumentów.

Strona używa plików cookie